castellano english

Àgora Nord-Sud

 

Qui som
Què fem
Opinió i notícies
Publicacions
Formació
Projectes
Contacta'ns::

Els nostres projectes volen ser intervencions integrals de desenvolupament, sumant les especialitats de les nostres entitats.

Aquestes intervencions es plantegen com un suport a iniciatives i necessitats de les comunitats de base dels pobles del Sud mentre no es resolen les causes estructurals de la pobresa, i tenen com a principal objectiu contribuir a la creació d’instruments d’empoderament.

Les dues intervencions de desenvolupament realitzades fins al moment han tingut lloc a l'Equador i han estat consorciades entre les nostres entitats, les organitzacions equatorianes i diferents administracions públiques catalanes i equatorianes.
SUCUMBÍOS (EQUADOR), 2003-2007
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL A LES COMUNITATS CAMPEROLES, AFROEQUATORIANES I INDÍGENES DE LA PROVÍNCIA DE SUCUMBÍOS


Objectiu general:

Millorar les condicions de vida de les comunictasts i organitzacions indígenes i camperoles de Sucumbíos, afavorintl'increment dels seus ingressos amb la millora de les seves activitats productives.

Línies d'intervenció:
Legalització de la tinença de les terres dels camperols i indígenes, i plans de maneig sostenibles
suport a la producció agropecuària, la seva transformació i comercialització
suport a l'educació intercultural bilingüe per a les poblacions indígenes
estructures de microfinances: caixes locals i cooperativa de crèdit

Contrapart: Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GS FEPP)

Durada : abril 2003 – juny 2007

Finançament : Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Unió Europea, Fundació Un Sol Món i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament


Aquesta iniciativa ha merescut la consideració de bona pràctica per Avalua – Anàlisi i desenvolupament. Podeu veure'n la valoració resumida aquíi la publicació dins la col·lecció Bones pràctiques aquí (PDF).
BOLÍVAR (EQUADOR), 2008-2010
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR


Objectius :

- Iniciar un procés de desenvolupament local a tres cantons de Bolivar (Equador) Las Naves, Echeandía i Guaranda, per a millorar el nivell de vida de les famílies camperoles i reduir la vulnerabilitat a les zones de intervenció .

- Fonamentar un model tècnic de desenvolupament integral, humà i sostenible en tota la cadena productiva.

- Establir principis i criteris pràctics per a una cooperació interinstitucionals a nivell equatorià i català.

Línies d'intervenció :

- Enfortiment socio organitzatiu
- Conservació i ús adequat dels erms
- Sistemes de rec sostenibles
- Increment del valor de la producció agropecuària
- Foment i consolidació d'estructures financeres populars
- Empreses i comercialització
- Construcció de xarxes d’entitats

Contraparts :

A Catalunya :
- Àgora Nord-Sud
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
- Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

A l'Equador :
- Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
- Fundación Maquita Cusunchic-Comercializando como hermanos (MCCH)
- Instituto de Ecologia y Desarrollo de las Comunidades Andinas ( IEDECA)
- Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI)
- Comercializadora Solidaria Camari .

Durada: gener de 2008 – desembre de 2010 .

Finançament: ACCD - Generalitat de Catalunya.

Vegeu la web del programa a www.pab.ec.   


 
 

Enginyeria Sense FronteresEntrepoblesMedicus Mundi CatalunyaSETEM CatalunyaVeterinaris Sense Fronteres

Llicència Creative Commons